הדגמים שמשתתפים בהטבה למועדון הלקוחות

ABRAMEY מחיר מלא: 1190 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 950 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 830 ש"ח

ABRAMEY
מחיר מלא: 1190 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 950 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 830 ש"ח

AMRIA מחיר מלא: 890 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 715 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 640 ש"ח

AMRIA
מחיר מלא: 890 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 715 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 640 ש"ח

BOTTEGA BASH מחיר מקורי: 660 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 530 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 460 ש"ח

BOTTEGA BASH
מחיר מקורי: 660 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 530 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 460 ש"ח

ELLEN RUBEN מחיר מלא: 450 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח nמחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 324 ש"ח

ELLEN RUBEN
מחיר מלא: 450 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח
nמחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 324 ש"ח

KATZ AND BIRDS מחיר מקורי: 1680 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 1200 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 1080 ש"ח

KATZ AND BIRDS
מחיר מקורי: 1680 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 1200 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 1080 ש"ח

KISIM מחיר מקורי: 429 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 334 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 308 ש"ח

KISIM
מחיר מקורי: 429 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 334 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 308 ש"ח

LOULOU BALLERINA מחיר מקורי: 860 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 680 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 620 ש"ח

LOULOU BALLERINA
מחיר מקורי: 860 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 680 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 620 ש"ח

MEDUSA מחיר מלא: 690 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 552 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 496 ש"ח

MEDUSA
מחיר מלא: 690 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 552 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 496 ש"ח

NOON מחיר מקורי: 980 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 784 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 690 ש"ח

NOON
מחיר מקורי: 980 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 784 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 690 ש"ח

NYMPHAEA מחיר מלא: 1200 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 880 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 790 ש"ח

NYMPHAEA
מחיר מלא: 1200 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 880 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 790 ש"ח

POLA מחיר מלא: 400 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 320 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 290 ש"ח

POLA
מחיר מלא: 400 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 320 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 290 ש"ח

TAMAR SHALEM מחיר מקורי: 750 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 600 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 540 ש"ח

TAMAR SHALEM
מחיר מקורי: 750 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 600 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 540 ש"ח

TANYA HEATH מחיר מקורי: 1150 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 920 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 828 ש"ח

TANYA HEATH
מחיר מקורי: 1150 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 920 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 828 ש"ח

SHANI BAR  מחיר מלא: 585 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 468 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 422 ש"ח

SHANI BAR
מחיר מלא: 585 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 468 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 422 ש"ח

SHLOMIT OFIR מחיר מלא: 550 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 440 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 396 ש"ח

SHLOMIT OFIR
מחיר מלא: 550 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 440 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 396 ש"ח