הדגמים שמשתתפים בהטבה למועדון הלקוחות

ABRAMEY מחיר מלא: 870 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 700 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 630 ש"ח

ABRAMEY
מחיר מלא: 870 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 700 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 630 ש"ח

AKA מחיר מלא: 449 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 323 ש"ח

AKA
מחיר מלא: 449 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 323 ש"ח

BOTTEGA BASH מחיר מקורי: 590 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 470 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 425 ש"ח

BOTTEGA BASH
מחיר מקורי: 590 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 470 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 425 ש"ח

CAROLINE MUZRIK מחיר מקורי: 620 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 500 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 450 ש"ח

CAROLINE MUZRIK
מחיר מקורי: 620 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 500 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 450 ש"ח

CYAN  מחיר מלא: 1100 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 880 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 792 ש"ח

CYAN
מחיר מלא: 1100 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 880 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 792 ש"ח

ELLEN RUBEN מחיר מלא: 450 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח nמחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 324 ש"ח

ELLEN RUBEN
מחיר מלא: 450 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 360 ש"ח
nמחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 324 ש"ח

EUNOIA מחיר מקורי: 750 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 600 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 540 ש"ח

EUNOIA
מחיר מקורי: 750 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 600 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 540 ש"ח

KATZ AND BIRDS מחיר מקורי: 1680 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 1200 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 1080 ש"ח

KATZ AND BIRDS
מחיר מקורי: 1680 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 1200 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 1080 ש"ח

MEDUSA מחיר מלא: 320 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 250 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 225 ש"ח

MEDUSA
מחיר מלא: 320 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 250 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 225 ש"ח

OREN VEXLER מחיר מלא: 1060 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 850 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 760 ש"ח

OREN VEXLER
מחיר מלא: 1060 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 850 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 760 ש"ח

SHANILI מחיר מלא: 598 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 478 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 430 ש"ח

SHANILI
מחיר מלא: 598 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 478 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 430 ש"ח

TANYA HEATH מחיר מקורי: 1150 ש"ח מחיר ביריד שופוני: 920 ש"ח מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 828 ש"ח

TANYA HEATH
מחיר מקורי: 1150 ש"ח
מחיר ביריד שופוני: 920 ש"ח
מחיר אחרי הנחת מועדון שופוני: 828 ש"ח