When It's Springtime

זו התקופה הזו בשנה שעושה לנו שמח בלב: הריח משתנה לקיץ אבל רק בערבים, מזג האוויר מושלם, קיבלנו שעת אור, ובאופן כללי האביב קופץ עלינו מכל הכיוונים עם האופטימיות שהוא מפזר...גם אנחנו הצטרפנו לחגיגה ואספנו כמה פריטים משמחים לאביב